Morski świat

Czas w przedszkolu mija nam na ciekawej wspólnej zabawie i poznawaniu otaczającego świata. W tym tygodniu rozmawialiśmy o mieszkańcach mórz i oceanów, poznawaliśmy różne pojazdy wodne oraz bawiliśmy się w kolorowe  pływające rybki i rekina.  Na zajęciach sensorycznych rozmawialiśmy o tym jak tworzy się tęcza oraz przechodziliśmy trudną ścieżką sensoryczną. Bardzo lubimy te zajęcia, a szczególnie zabawę z przesypywaniem różnorodnego materiału i lepienie z kolorowej ciasto liny.

Morski świat