Opłaty

Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 7:00 – 12:00.

W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń rodzice płacą 1,14 zł lub 0 zł w przypadku dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Opłata za wyżywienie: 3 posiłki – 10zł   2 posiłki – 9zł  1 posiłek – 8zł  pomnożone przez ilość dni roboczych w miesiącu kalendarzowym.

Należności naliczane są w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry, do 15-go dnia miesiąca przelewem na numer konta:

OPŁATA ZA ŻYWIENIE: 11 8136 0000 0031 0196 2000 0050

OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA: 19 8136 0000 0031 0196 2000 0100 – ważny od lutego 2021r.

Opłaty podlegają zwrotowi tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w danym dniu w przedszkolu (liczone na koniec miesiąca). Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.