Rekrutacja

Jeżeli poszukujecie dla swojego dziecka przyjaznego i bezpiecznego miejsca, gdzie mogłoby się rozwijać, uczyć i bawić – zapraszamy do naszego przedszkola!

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024 zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN.

Wszystkich rodziców , zainteresowanych ofertą naszej placówki, zapraszamy do odwiedzenia strony: www.oswiecim.przedszkola.vnabor.pl,
na której 27.02.2023r. o godz. 8.00 rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli miejskich.Na stronie zostanie opublikowana oferta publicznych placówek, regulamin elektronicznego naboru oraz szczegółowe informacje o tym, jak korzystać z aplikacji

* Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni w wybranym przedszkolu złożyć wniosek osobiście poza aplikacją wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Informujemy, że Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu mieści się przy ul. Władysława Broniewskiego 12.

* Rodzice kandydata rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym wykazują adres zamieszkania na terenie Miasta Oświęcim – potwierdzeniem spełnienia tego kryterium jest złożeniekopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2022 lub wydruk pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną wraz z urzędowym poświadczeniem ich odbioru.

ulotka rekrutacyjna

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego
dla przedszkoli na rok szkolny 202
3/24

 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI:

TERMINY

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:

TERMINY

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

od 13 lutego 2023r., godz. 8.00

do 20 lutego 2023r., godz. 13.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 27 lutego 2023r., godz. 8.00

do 10 marca 2023r., godz. 13.00

od 19 kwietnia 2023r., godz. 8.00

do 21 kwietnia 2023r., godz. 13.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 marca 2023r.

do 27 marca 2023r., godz. 13.00

Od 25 kwietnia 2023r.

do 05 maja 2023r., godz. 13.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 marca 2023r., godz. 12.00

10 maja 2023r., godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

31 marca 2023r., godz. 12.00

do 04 kwietnia 2023r., godz. 13.00

od 10 maja 2023r., godz. 12.00

do 12 maja 2023r., godz. 13.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

06 kwietnia 2023r., godz. 12.00

16 maja 2023r., godz. 12.00

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  INFORMACJA RODO