Rekrutacja

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Kolejne etapy rekrutacji odbywają się wg harmonogramu:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin postępowania uzupełniającego

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 16-27 marca 2020r. 20-22 maja 2020r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 30 marca-17kwietnia 2020r. 25 maja – 5 czerwca 2020r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20 kwietnia 2020r. 8 czerwca 2020r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 21-23 kwietnia 2020r. 9-10 czerwca 2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 kwietnia 2020r. 12 czerwca 2020r.

Przyszłych przedszkolaków zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w dniu 20.03.2020r. (piątek) w godz. 9.00-11.00.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki spotkanie jest odwołane.

Dokumenty
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola