Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu.

Zakres zamówienia, o którym mowa wyżej, obejmuje w szczególności:

dostawę produktów żywnościowych: owoców, warzyw, nabiału, pieczywa, słodyczy, mięsa, wędlin, świeżych soków: zgodnie z wykazem, stanowiącym załączniki nr 2, 3, 4 do niniejszego zaproszenia.

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Dostawa nabiału, pieczywa, pieczywa cukierniczego i produktów do obróbki

Załącznik nr 3 – Dostawa owoców i warzyw

Załącznik nr 4 – Dostawa mięsa i wędlin