Wycieczka do Muzeum Zamek.

Przygotowujemy się do Narodowego Święta Niepodległości. Poznajemy historie Polski na zajęciach ,w filmach , legendach i podczas wycieczki do muzeum Zamek .Poznaliśmy zabytki Krakowa i Oświęcimia.
Rozwijamy umiejętność wypowiadania się na określony temat, potrafimy globalnie odczytać wyrazy: mapa, Polska, Kraków, zbytki Uczymy się wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu wyrazów. Odczytujemy sylaby i wyrazy.
poznaliśmy i utrwalamy litery (o, O; a, A; m, M; l, L; t, T; i, I; d, D)
Rozwijamy sprawność ręki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych, np. zamków. W naszych pracach nie zabrakło malowania farbami, wycinania, rysowania flamastrami czy klejenia. Poznaliśmy jeden z tańców narodowych Krakowiak a nawet tańczyliśmy śpiewając piosenkę” Krakowiaczek jeden”  Uważnie słuchamy melodii tańca, umiemy akcentować miary taktu.
Ćwiczymy też hymn narodowy ,chcemy zaśpiewać wraz z wszystkim przedszkolakami i uczniami w Polsce ,weźmiemy udział w akcji „Szkoła do hymnu” w środę o 11.11 .

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

– oglądać ważne miejsca, poznawać historię; gdziekolwiek będziecie

– wymyślać zabawy z poznanymi literami (o, O; a, A; m, M; l, L; t, T; i, I; d, D) – układać sylaby i wyrazy oraz je odczytywać;

– bawić się w przeliczanie: dokładanie, odkładanie, liczenie, porównywanie liczebności;

– czytać książki, rozmawiać na temat ich treści, opowiadać ją własnymi słowami, szukać morału;

– wspólnie śpiewać piosenki, przyśpiewki, wystukiwać rytm, powtarzać układ rytmiczny.

Muzeum Zamek

No Images found.