Wiosna w ogrodzie

Wszyscy cieszymy się, że już nadchodzi wiosna … i my szukaliśmy jej właśnie w ogrodzie, gdzie rozpoczynają się pierwsze wiosenne prace. Bawiliśmy się w małych ogrodników poszerzając wiedzę dzieci nt. prac ogrodowych i narzędzi wykorzystywanych w pracach w ogrodzie. Dzieci zapoznały się z budową i warunkami rozwoju tulipana, zachęciło je to do hodowli kwiatów, obserwacji rozwoju rośliny. Poznały nowalijki- nazwy i wygląd pierwszych wiosennych warzyw. Zajęcia i zabawy organizowane w tym tygodniu kształtowały pozytywny stosunek do przyrody poprzez budzenie szacunku do wszelkich przejawów życia w przyrodzie, wskazanie na wzajemne zależności między światem roślin, zwierząt i środowiskiem oraz ich rolę w życiu człowieka.

Wiosna w ogrodzie

No Images found.