Wiejska zagroda

W pierwszym tygodniu maja rozmawialiśmy o życiu na wsi. Poznaliśmy różne zwierzęta gospodarskie i ich odgłosy. Nazywaliśmy dorosłe zwierzęta hodowlane i ich młode oraz miejsca ich zamieszkania w gospodarstwie. Próbowaliśmy również swoich sił w dojeniu krów.

Wiejska zagroda