UWAGA WAŻNA INFORMACJA !

UWAGA RODZICE !!!

Drodzy Rodzice ,w związku z licznymi zachorowaniami dzieci i pracowników przedszkola, przekazujemy Państwu bardzo ważne informacje,prosimy o odpowiedzialne zachowania, troskę o zdrowie swoje, swoich dzieci i personelu placówki.

Pamiętajmy ,że  dobre samopoczucie dziecka, pozwala na radosną i beztroską zabawę w przedszkolu.

Niestety często zdarza się, że rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci  kaszlące, zakatarzone a czasem nawet nieznacznie gorączkujące. Dlatego chcemy przekazać ważne  informacje, aby uzmysłowić rodzicom jak jest to niebezpieczne dla ich dziecka i pozostałych dzieci.

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
 • Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
 • Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencja tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 

 

 

 • Przypominamy ,że:
 • Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych, a placówka nie dysponuje środkami do udzielenia dziecku pomocy w takiej sytuacji.
 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.

          Warto pamiętać!                                                                                                                                           

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.
 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.
 • Katar to także choroba.
 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy,
  dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były stale aktualne.