Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych w Oświęcimiu na rok szkolny 2023/2024 zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 lutego 2023r., godz. 8.00 do 10 marca 2023r., godz. 13.00. Szczegóły w zakładce REKRUTACJA