Powiat Oświęcimski – Informator Nieodpłatna pomoc prawna , poradnictwo obywatelskie i mediacja

Informator  na temat dostępu do Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej, Poradach  Obywatelskich i Mediacji w Powiecie Oświęcimskim

Drodzy Państwo, przesyłamy  informację o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców powiatu oświęcimskiego

Na stronie internetowej  www.dogma.org.pl pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-oswiecimski/

znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu.

Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/oswiecimski,a,2211264,lokalizacja-i-harmonogram-pracy-punktow-nieodplatnych-porad-prawnych-w-roku-2023.html

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  502 691 995 oraz za pomocą modułu zapisów publicznych online ,dostępnego na stronie  Powiatu.

Na stronie www.dogma.org.pl podane są też numery telefonów  do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na fb https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma  oraz strony internetowej http://dogma.org.pl/.

Stowarzyszenie „DOGMA”

40-074 Katowice, ul. Raciborska 48/2

tel. 32 557 51 83

www.dogma.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez

Miejskie Przedszkole Nr 16 z siedzibą w Oświęcimiu przy ul.Pilata 1 jako Administratora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać pod adres e-mail: patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.