Mali pływacy i łyżwiarze.

TYDZIEŃ VI JESIENNA PRZYRODA

Tematy dni:
1. Leśne zwierzęta przed zimą,
2. Jesienne zoo,
3. Zwierzęta robią zapasy,
4. Zimowe schronienia owadów,
5. Pomagamy owadom przetrwać zimę

Drodzy Rodzice!

To kolejny tydzień, w który omawialiśmy piękno polskiej jesieni. Zwracamy uwagę nie tylko na rośliny, lecz także na zwierzęta. Znamy cechy charakterystyczne niektórych z nich, wiemy, w jaki sposób przygotowują się do przetrwania zimy, potrafimy podać nazwy miejsc, w których mieszkają. Poznajemy nowe słowa i wyrażenia; wiemy, co to znaczy hibernacja. Wiemy też, że należy pomagać zwierzętom w ciężkim dla nich okresie zimowym.  Zwróciliśmy uwagę na świat najmniejszych zwierząt – owadów: wiemy jak zachowują się jesienią. Jesteśmy wrażliwi na ich los w okresie zimowym. Poznaliśmy literę l, L. Uczyliśmy się dzielić wyrazy na sylaby, na głoski, wyodrębnialiśmy głoski w nagłosie. Podejmowaliśmy próby czytania prostych wyrazów. W zabawach grafomotorycznych kreśliliśmy nowo poznaną literę. Poznaliśmy cyfrę 1. Bawiliśmy się materiałem przyrodniczym, przeliczając, odkładając i dokładając określoną liczbę liczmanów. Rozwijaliśmy sprawność manualną podczas rysowania, wycinania, lepienia z plasteliny, stemplowania, konstruowania z materiału przyrodniczego – wykonaliśmy korale z jarzębiny.
Umiemy zaśpiewać piosenkę „Jesienny kujawiaczek”. Lubimy zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe i pobyt na świeżym powietrzu. Rozpoczęliśmy sportowe zajęcia, na lodowisku i basenie.

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

– warto kontynuować rozmowy na temat piękna jesiennego krajobrazu, często wybierać się na spacery do lasu, parku, zbierać okazy przyrodnicze;
– wykorzystywać materiał przyrodniczy do zabaw plastycznych i matematycznych: przeliczania, segregowania, klasyfikowania;
– wymyślać zabawy twórcze – bajki, historie o przygodach zwierząt, świecie roślin itp.;
– czytać książki – opowiadania i wiersze – oraz rozmawiać na temat ich treści;
– wyszukiwać litery w wyrazach i podawać ich nazwy, czytać proste wyrazy;
– organizować zabawy rozwijające słuch fonematyczny – np. wyszukiwanie rymów do podanych wyrazów.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta