Idzie jesień przez świat

TYDZIEŃ V

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

Tematy dni:
1. Świat wokół nas,
2. Jesienny spacer,
3. Zbieramy skarby jesieni,
4. Zabawy na świeżym powietrzu,
5. Malujemy jesień

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o kolejnej wartości, jaką jest WRAŻLIWOŚĆ, m.in. na piękno przyrody oraz potrzeby roślin i zwierząt. Skłaniało to do rozmów o jesieni.  Poprzez obserwacje, zabawy z materiałem przyrodniczym kształtowaliśmy wrażliwość na piękno jesiennego krajobrazu, podziwialiśmy różnorodność jesiennych barw.
Poznaliśmy literę m, M; umiemy odczytywać proste sylaby, a także pisać poznane litery w liniaturze.
Ciągle doskonalimy słuch fonematyczny – wyróżniamy głoski w wyrazach, składamy wyraz z sylab i głosek.
Wykorzystując liczmany szyszki, kasztany czy żołędzie ćwiczyliśmy umiejętność dokładnego liczenia.
Potrafimy klasyfikować przedmioty wg dwóch cech i układać rytmy.
Umiemy zaśpiewać piosenkę Jesienny kujawiaczek (metrum trójdzielne), wykonać do niej prosty układ ruchowy i określić nastrój utworu. Znamy instrumenty perkusyjne, potrafimy samodzielnie zagrać prosty rytm.
W minionym tygodniu świętowaliśmy „dzień chłopaka” w naszej grupie są same SUUUUUPER CHŁOPAKI, sprawdziliśmy to w specjalnych zadaniach :próbie odwagi, próbie powagi, wytrzymałości i mądrości. Brawo chłopaki !!!

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

– warto korzystać z uroków złotej jesieni – często chodzić na spacer do parku i lasu, zbierać skarby jesieni, które potem można wykorzystać do prac plastyczno-technicznych (kasztanowe ludziki, korale z jarzębiny);
– dobrze jest doskonalić u dzieci umiejętności podawania nazw okazów przyrodniczych, roślin, drzew;
– należy hartować organizm – rozwijać sprawność ruchową, uprawiać sport nie tylko w ciepłą, słoneczną pogodę;
– wymyślać zabawy matematyczne z wykorzystaniem liczmanów (kasztany, szyszki, żołędzie): przeliczać, segregować, dodawać i odejmować;
– rozwijać zainteresowania przyrodnicze – prowadzić rozmowy na temat piękna jesiennego krajobrazu (obserwowanie przyrody, wąchanie jesiennych kwiatów, słuchanie szumu drzew, śpiewu ptaków).

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta