Grupa 5 w europejskim programie eTwinning – po raz drugi.

Nasza grupa po raz kolejny bierze udział w europejskim programie edukacyjnym eTwinning. Tym razem dzieci będą miały sposobność doskonalić swoje artystyczne umiejętności w ramach projektu STORYTELLING CANVAS – HISTORIE PĘDZLEM MALOWANE. Obrazy malarstwa europejskiego staną się „kanwą” , na której stworzymy wspólnie z przyjaciółmi z innych europejskich przedszkoli nowe różnorodne opowieści. Mali artyści przedstawią własne formy artystycznej kreacji poprzez storytelling, muzykę, scenki teatralne, choreografię itp. Przedszkolaki poszerzą anglojęzyczne słownictwo, udoskonalą umiejętności komunikacyjne oraz ubogacą swoją edukacyjną przestrzeń.