Dzień misia.

ULUBIONE ZAJĘCIA I DZIEŃ MISIA

Tematy dni:
1. W świecie wyobraźni,
2. Zabawy ze słowem,
3. Ciekawe zabawki,
4. Dzień misia
5. Jesteśmy konstruktorami

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu mówiliśmy o naszych ulubionych zajęciach. Uczyliśmy się głośno wypowiadać przed publicznością, pokonywaliśmy tremę, strach i niepewność, walczyliśmy z negatywnymi emocjami. Jednocześnie uczyliśmy się z uwagą słuchać kolegów.
Poznaliśmy kolejną literę u, U, uczyliśmy się wysłuchiwać samogłoski na początku wyrazów, w środku i na końcu. Ćwiczyliśmy słuch fonematyczny – wyodrębnialiśmy głoski w nagłosie, a następnie układaliśmy z nich wyrazy.
Bawiliśmy się w przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów. Poznaliśmy znak =, umiemy tworzyć i odczytywać działania, w których występuje.
Rozwijaliśmy wrażliwość muzyczną: rozpoznawaliśmy przedmioty codziennego użytku po wydawanych przez nie dźwiękach; tworzyliśmy akompaniament do utworu muzyki poważnej. Improwizowaliśmy taniec z chustą do muzyki klasycznej.
W czwartek świętowaliśmy Dzień misia, wesołe zabawy i konkursy sprawiły nam mnóstwo radości.

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

– wspólnie układać opowiadania, bajki oraz wymyślać nowe słowa lub zwroty;
– budować wielozdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem fonetycznym (wymowy) i stylistycznym;
– wyszukiwać w tekście poznane litery, układać wyrazy z poznanych liter, odczytywać je;
– rozpoznawać dźwięki z otoczenia (skrzypnięcie drzwi, stukanie obcasów, przejeżdżający samochód);
– wspólnie śpiewać piosenkę, wystukiwać jej rytm, wykorzystując przedmioty codziennego użytku.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta