Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 16 w Oświęcimiu.
Zakres zamówienia, o którym mowa wyżej, obejmuje w szczególności: dostawę produktów żywnościowych: owoców, warzyw, nabiału, pieczywa, słodyczy, mięsa, wędlin, świeżych soków: zgodnie z wykazem, stanowiącym załączniki nr 2, 3 do niniejszego zaproszenia.

zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2020r

przetarg 2020 zał. 2 do wystawienia

przetarg 2020 załącznik 3 do wystawienia