Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu.

Zakres zamówienia, o którym mowa wyżej, obejmuje w szczególności: dostawę produktów żywnościowych: owoców i warzyw; nabiału, pieczywa, pieczywa cukierniczego; mięsa, wędlin; zgodnie z wykazem, stanowiącym załączniki nr 2,3,4 do niniejszego zaproszenia.

Zaproszenie do składania oferty

Tabel nabiał – załącznik nr 2

Tabela owoce i warzywa – załącznik nr 3

Tabela mięso – załącznik nr 4