Zapachy i smaki jesieni

W minionym tygodniu na zajęciach dostrzegaliśmy podobieństwa i różnice między różnymi warzywami i owocami. Poznaliśmy litery: m, M oraz cyfrę 2. Dowiedzieliśmy się również na czym polega praca rolnika, ogrodnika, sadownika. Mieliśmy również okazję spotkać się z funkcjonariuszami Policji, którzy przypomnieli nam najważniejsze zasady związane z bezpieczeństwem na drodze. 4. października uczciliśmy w naszej grupie również Światowy Dzień Zwierząt. Dzieci miały okazję do uświadomienia sobie, że zwierzęta, które z nami mieszkają i które są obok nas, również mają swoje prawa.

Zapachy i smaki jesieni