ZAJĘCIA LOGOOPEDYCZNE

Drodzy Rodzice!

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zwłaszcza na jego powodzenie w nauce szkolnej. Jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w precyzyjnym komunikowaniu swoich poglądów, myśli, potrzeb, stanowi narzędzie zdobywania informacji. Te dzieci, które źle mówią, zwykle źle odtwarzają wyrazy w piśmie, mają problemy z właściwą komunikacją językową, a wadliwa wymowa staje się często źródłem niechęci do mówienia, a tym samym brakiem okazji do ćwiczenia umiejętności ładnego wypowiadania się. Zatem niezbędne jest aby mowa dziecka była prawidłowo rozwinięta. Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych  dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Terapia prowadzona jest zespołowo.

Na zajęciach grupowych, prowadzę zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, wywołanie zaburzonych głosek, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki pisania i czytania.

Dzieci, u których po wcześniejszych badaniach mowy stwierdzono opóźnienia w rozwoju mowy oraz zaburzenia artykulacji zakwalifikowane są na terapię indywidualną. Podczas zajęć stymulowany jest rozwój zdolności językowych i kompetencji komunikacyjnych oraz prowadzona jest korekcja zaburzonych głosek.

Zajęcia logopedyczne w grupie VI – w czwartek w godz.12-14

Dzieci mają założone zeszyty logopedyczne, w których znajdują się ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu i mają charakter utrwalający.

Większa część dzieci w tej grupie ma wyćwiczony aparat mowy , wywołane zaburzone głoski / praca wrzesień i połowa października/  dlatego ćwiczenia wklejane do zeszytu są formą utrwalania prawidłowej artykulacji. Wcześniej na zajęciach zostały przećwiczone z logopedą.

Zależy mi ,aby  zachęcić  do współpracy rodziców, dzieci uczęszczających na ćwiczenia logopedyczne. Rodzice pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców i logopedy warunkuje sukces. Staram się by dzieci, kończące edukację w naszym przedszkolu wkroczyły do szkoły bez obciążeń spowodowanych wadą wymowy, a tym samym bez kompleksów i zahamowań co bezpośrednio przekłada się na jakość w nauce czytania i pisania.

Bardzo proszę rodziców, aby dopilnowali obecność dziecka i jego udział na zajęciach, przynoszenie zeszytu w tym dniu w którym dziecko ma zajęcia logopedyczne, oraz utrwalali w domu przerobiony na zajęciach materiał językowy, a przede wszystkim czuwali nad prawidłową mową dziecka, korygując błędne artykulacje, wzmacniając prawidłową wymowę w środowisku domowym dziecka.

W razie pytań, czy wątpliwości dotyczących ćwiczeń zapraszam do konsultacji ze mną drogą telefoniczną w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.30-16.00 (tel. przedszkolny)

Marzena Czyczyło