Wizyta w bibliotece

W dniu 3 kwietnia wybraliśmy się do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Filii w Oświęcimiu. Tematem spotkania były smoki:
– Legenda o Smoku Wawelskim – w oparciu o teatrzyk Kamishibai
– Smoki w herbach miast
– Inne opowieści o smokach
– Zajęcia plastyczne – “Rysujemy smoki”
Zajęcia były bardzo ciekawe, następne spotkanie planujemy w m-cu maju.

Wizyta w bibliotece