Ważna informacja!

Drodzy Rodzice,
Od dnia 29.03 do 09.04 ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, decyzją Rządu przedszkole będzie zamknięte.
Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. lekarzy, pielęgniarek, żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji po ukazaniu się Rozporządzenia MEN.