Podziękowanie

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim Rodzicom zaangażowanym w zorganizowanie spotkania z Mikołajem.

Dziękujemy  za pomoc, ogromne zaangażowanie, poświęcony czas i przygotowanie paczek mikołajowych dla dzieci. Panu Pawłowi Kawala dziękujemy szczególnie za wcielenie się w rolę Mikołaja. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków, a niektórzy     z nich już nie mogą doczekać się kolejnej Jego wizyty.