Plan wychowawczy przedszkola

PLAN WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16   W OŚWIĘCIMIU

 Każde dziecko ma prawo do:

 • Godności osobistej
 • Indywidualności i autonomii.
 • Popełniania błędów i zmiany zdania.
 • Odnoszenia sukcesów.
 • Prywatności, samotności i niezależności.
 • Nienaruszalności cielesnej.
 • Snu i wypoczynku, jeżeli tego potrzebuje.
 • Jedzenia i picia, jeżeli jest głodne i spragnione.
 • Pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych.
 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich.

Każde dziecko ma obowiązek:

 • Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 • Stosować zwroty grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych.
 • Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych dzieci.
 • Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.
 • Respektować polecenia nauczyciela.
 • Utrzymywać porządek wokół siebie.
 • Sprzątać zabawki po skończonej zabawie.
 • Nie przeszkadzać innym w zabawie i w pracy.
 • Dbać o swój wygląd.
 • Wywiązywać się z powierzonych zadań i obowiązków.
 • Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom.
 • Szanować godność i odmienność drugiego człowieka.
 • Informować nauczyciela o problemy

CELE:

1. POZNANIE OGÓLNEGO ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY, WSPÓLNE WYPRACOWANIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ CELEMPODNIESIENIA EFEKTYWNOŚĆI PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi.
 • Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju w celu rozwijania zainteresowań i zdolności.

2. ZWRACANIE UWAGI NA ZDROWIE DZIECKA, ZE SZCZEGÓLNYM UKIERUNKOWANIEM NA RUCH I BEZPIECZEŃSTWO.

 • Rozwijanie świadomości zdrowotnej.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, kulturalnych oraz czynności samoobsługowych.
 • Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Udział w zabawach, grach i zawodach sportowych na świeżym powietrzu.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

3. AKTYWIZOWANIE RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY CELEM REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW.

 • Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach i niepowodzeniach dziecka
 • Umożliwienie wyrażania opinii i oceny pracy przedszkola
 • Czynne uczestnictwo w życiu przedszkola.
 • Partnerstwo w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzania przedszkolem.
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i placówki przedszkolnej.

4. UCZENIE SAMODZIELNOŚĆI, WYTRWAŁOŚCI I CIERPLIWOŚCI, POBUDZANIE ROZWOJU DZIECKA, DOSTARCZANIE BOŹCÓWI TREŚCI WYZWALAJĄCYCH JEGO AKTYWNOŚĆ.

 • Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci poprzez uczenie pełnienia różnych ról w grupie, nabywanie umiejętności związanych z kulturą bycia oraz samoobsługą.
 • Uczenie dzieci pomysłowości, samodzielności, cierpliwości i wytrwałości
 •  w działaniu.
 •  Rozwijanie zdolności manualnych.
 •  Zachęcanie do aktywności.
 •  Wzbogacanie słownictwa i poszerzanie wiedzy.
 •  Pomaganie w rozumieniu relacji międzyludzkich , siebie i swojego
 •  otoczenia.
 •  Dostarczanie inspiracji, przykładów i pozytywnych wzorców do
 •  naśladowania.
 •  Uczenie współpracy i współdziałania w grupie.
 •  Kształtowanie  samodzielności umysłowej, polegającej napodejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w zabawie i w pracy.
 •  Kształtowanie samodzielności społecznej, polegającej na umiejętności
 •  porozumiewania się, współpracy i współdziałaniu.

5. KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ                    I EUROPEJSKIEJ, PRZYGOTOWANIE DZIECI DO BYCIA ODPOWIEDZIALNYM OBYWATELAMI, ZNAJĄCYMI SWÓJ REGION, KRAJ ORAZ INNE NARODY EUROPEJSKIE.

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, nabywanie poczucia przynależności do określonych grup społecznych.
 • Budzenie uczuć patriotycznych.
 • Poznanie najbliższej okolicy.
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody ojczystej i kontynentu europejskiego.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zapoznanie z zarysem mapy Polski, regionami kraju, kulturą, legendami oraz największymi miastami.
 • Zapoznanie z zarysem kontynentu europejskiego, zaznaczenie na nim naszego państwa.
 • Wdrażanie do szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie poczucia bycia Europejczykiem
 • Poznanie życia ludzi w wybranych krajach Europy: obyczajów, kuchni, tradycji, języka, literatury i muzyki.
 • Kształtowanie ekspresji twórczej dzieci na bazie poznanej literatury          i sztuki.
 • Wykorzystywanie różnych okazji do rozróżniania i przeżywania wartości uniwersalnych, takich jak dobro, piękno i prawda.

 

 • Aktualności

 • Co w menu?

  śniadanie:
  Chleb z masłem,szynka śnieżna
  ogórek,szczypiorek,kawa z mlekiem
  II ŚNIADANIE jabłko
  obiad:
  zupa jarzynowa z ziemniakami
  kluski na parze z gorzką czekoladą,polewa truskawkowa
  kompot
  podwieczorek:
  chleb z masłem,mozzarella
  pomidor,szczypiorek,herbata z cytryną
  śniadanie:
  Zupa mleczna z płatkami owsianymi
  chleb orkiszowy z masłem,ser żółty,rzodkiewka
  II ŚNIADANIE winogrona
  obiad:
  zupa koperkowa z lanym ciastem
  ziemniaki,schab duszony,surówka z białej kapusty z marchewką
  ogórkiem i porem,kompot
  podwieczorek:
  ciasto marchewkowe,(wypiek własny)herbata miętowa,gruszka
  śniadanie:
  Graham z masłem,jajko na twardo
  ogórek,papryka,szczypiorek,kakao
  II ŚNIADANIE jabłko
  obiad:
  żurek z ziemniakami i kiełbasą
  risotto z mięsem i sosem pomidorowym,brokuł,kalafior gotowany,kompot
  podwieczorek:
  sałatka owocowa z galaretką i rodzynkami,herbatniki
  śniadanie:
  Grahamka z masłem,polędwica drobiowa,pomidor,kawa z mlekiem
  II ŚNIADANIE mandarynka
  obiad:
  rosół z makaronem,ziemniaki,kotlet drobiowy,mizeria z jogurtem naturalnym,kompot
  podwieczorek:
  rogaliki z pastą twarogową ,napój miodowo-cytrynowy
  śniadanie:
  Płatki kukurydziane z mlekiem
  chleb żytni z żurawiną,masłem
  i miodem
  II ŚNIADANIE sok owocowy"marwit"
  obiad:
  zupa krem z brokułów z groszkiem ptysiowym,ziemniaki,dorsz z pieca
  marchewka z groszkiem
  kompot
  podwieczorek:
  kisiel,banan