Plan wychowawczy przedszkola

PLAN WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16   W OŚWIĘCIMIU

 Każde dziecko ma prawo do:

 • Godności osobistej
 • Indywidualności i autonomii.
 • Popełniania błędów i zmiany zdania.
 • Odnoszenia sukcesów.
 • Prywatności, samotności i niezależności.
 • Nienaruszalności cielesnej.
 • Snu i wypoczynku, jeżeli tego potrzebuje.
 • Jedzenia i picia, jeżeli jest głodne i spragnione.
 • Pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych.
 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich.

Każde dziecko ma obowiązek:

 • Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 • Stosować zwroty grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych.
 • Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych dzieci.
 • Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.
 • Respektować polecenia nauczyciela.
 • Utrzymywać porządek wokół siebie.
 • Sprzątać zabawki po skończonej zabawie.
 • Nie przeszkadzać innym w zabawie i w pracy.
 • Dbać o swój wygląd.
 • Wywiązywać się z powierzonych zadań i obowiązków.
 • Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom.
 • Szanować godność i odmienność drugiego człowieka.
 • Informować nauczyciela o problemy

CELE:

1. POZNANIE OGÓLNEGO ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY, WSPÓLNE WYPRACOWANIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ CELEMPODNIESIENIA EFEKTYWNOŚĆI PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi.
 • Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju w celu rozwijania zainteresowań i zdolności.

2. ZWRACANIE UWAGI NA ZDROWIE DZIECKA, ZE SZCZEGÓLNYM UKIERUNKOWANIEM NA RUCH I BEZPIECZEŃSTWO.

 • Rozwijanie świadomości zdrowotnej.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, kulturalnych oraz czynności samoobsługowych.
 • Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Udział w zabawach, grach i zawodach sportowych na świeżym powietrzu.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

3. AKTYWIZOWANIE RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY CELEM REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW.

 • Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach i niepowodzeniach dziecka
 • Umożliwienie wyrażania opinii i oceny pracy przedszkola
 • Czynne uczestnictwo w życiu przedszkola.
 • Partnerstwo w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzania przedszkolem.
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i placówki przedszkolnej.

4. UCZENIE SAMODZIELNOŚĆI, WYTRWAŁOŚCI I CIERPLIWOŚCI, POBUDZANIE ROZWOJU DZIECKA, DOSTARCZANIE BOŹCÓWI TREŚCI WYZWALAJĄCYCH JEGO AKTYWNOŚĆ.

 • Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci poprzez uczenie pełnienia różnych ról w grupie, nabywanie umiejętności związanych z kulturą bycia oraz samoobsługą.
 • Uczenie dzieci pomysłowości, samodzielności, cierpliwości i wytrwałości
 •  w działaniu.
 •  Rozwijanie zdolności manualnych.
 •  Zachęcanie do aktywności.
 •  Wzbogacanie słownictwa i poszerzanie wiedzy.
 •  Pomaganie w rozumieniu relacji międzyludzkich , siebie i swojego
 •  otoczenia.
 •  Dostarczanie inspiracji, przykładów i pozytywnych wzorców do
 •  naśladowania.
 •  Uczenie współpracy i współdziałania w grupie.
 •  Kształtowanie  samodzielności umysłowej, polegającej napodejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w zabawie i w pracy.
 •  Kształtowanie samodzielności społecznej, polegającej na umiejętności
 •  porozumiewania się, współpracy i współdziałaniu.

5. KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ                    I EUROPEJSKIEJ, PRZYGOTOWANIE DZIECI DO BYCIA ODPOWIEDZIALNYM OBYWATELAMI, ZNAJĄCYMI SWÓJ REGION, KRAJ ORAZ INNE NARODY EUROPEJSKIE.

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, nabywanie poczucia przynależności do określonych grup społecznych.
 • Budzenie uczuć patriotycznych.
 • Poznanie najbliższej okolicy.
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody ojczystej i kontynentu europejskiego.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zapoznanie z zarysem mapy Polski, regionami kraju, kulturą, legendami oraz największymi miastami.
 • Zapoznanie z zarysem kontynentu europejskiego, zaznaczenie na nim naszego państwa.
 • Wdrażanie do szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie poczucia bycia Europejczykiem
 • Poznanie życia ludzi w wybranych krajach Europy: obyczajów, kuchni, tradycji, języka, literatury i muzyki.
 • Kształtowanie ekspresji twórczej dzieci na bazie poznanej literatury          i sztuki.
 • Wykorzystywanie różnych okazji do rozróżniania i przeżywania wartości uniwersalnych, takich jak dobro, piękno i prawda.

 

 • Aktualności

 • Co w menu?

  śniadanie:
  Chleb z masłem, wędzony filet z kurczaka, ogórek, kawa z mlekiem
  II ŚNIADANIE jabłko
  obiad:
  Kapuśniak z ziemniakami i kiełbaską drobiową, koperek,
  leniwe pierogi z masłem, arbuz, kompot
  podwieczorek:
  chleb z masłem, mozarella, pomidor, szczypiorek, herbata
  śniadanie:
  Zupa mleczna z płatkami owsianymi, graham z masłem,
  ser żółty, pomidor, szczypiorek
  II ŚNIADANIE kiwi
  obiad:
  zupa krem jarzynowa z groszkiem ptysiowym, ziemniaki, kotlet mielony z indyka, mizeria z jogurtem naturalnym, kompot
  podwieczorek:
  kisiel, banan
  śniadanie:
  Bułka z masłem, polędwica z kurczaka, pomidor, szczypiorek, kakao
  II ŚNIADANIE nektarynki
  obiad:
  zupa pomidorowa z makaronem, zielona pietruszka, ziemniaki, kurczak z warzywami (papryka, fasolka szparagowa, kukurydza, marchewka), kompot
  podwieczorek:
  racuszki z bitą śmietaną i borówkami, herbatka owocowa
  śniadanie:
  Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi, graham z masłem, ser żółty, pomidor
  II ŚNIADANIE gruszka
  obiad:
  zupa jarzynowa z kaszą manną, łazanki z mięsem i kapustą, kompot
  podwieczorek:
  koktajl truskawkowy (jogurt naturalny, zmiksowane truskawki), herbatniki
  śniadanie:
  Chleb z masłem, pasta z sera białego z truskawkami, kakao
  II ŚNIADANIE sok owocowy
  obiad:
  zupa koperkowa z lanym ciastem, ziemniaki, dorsz z pieca, marchewka z groszkiem, kompot
  podwieczorek:
  galaretka truskawkowa, chrupki kukurydziane, melon