Pilna informacja

Drodzy Państwo!
Zdrowie dzieci, rodziców i pracowników placówki jest dla nas najważniejsze.
W związku z zaostrzeniem rygoru epidemicznego oraz zwiększoną liczbą zachorowań wśród dzieci, ich rodzin i personelu jesteśmy zmuszeni do odwołania wszystkich zajęć dodatkowych. Prosimy też o bezwzględne stosowanie się do procedur i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci z objawami infekcji.
O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu przedszkola będziemy Państwa niezwłocznie informować.