Pani logopeda radzi

Grupa dzieci otrzymała zeszyty z wklejonymi ćwiczeniami do utrwalania w domu. Zaleca się systematyczną  pracę wspólną – dziecka i rodzica, codziennie przez ok. 5-10 min. Należy zwrócić uwagę na ułożenie warg i języka. Ćwiczenia będą sukcesywnie wzbogacane.