Mieszkańcy łąki

Dzieci zapoznały się z krajobrazem wiosennej łąki, którą zamieszkują liczne zwierzęta i owady. Przedszkolaki nauczyły się nazw żyjących tam mieszkańców, poprzez zagadki, memory oraz zabawy ruchowe w języku angielskim, nawiązujące do danej tematyki tygodnia.

Mieszkańcy łąki

No Images found.