Jestem Polakiem i Europejczykiem

Rozbudzanie miłości i przywiązanie do rodzinnych stron to zajęcia z tego tygodnia.
Poznanie przez dzieci dziedzictwa kulturowego naszego regionu i kraju, historii, tradycji i kultury.
Rozwijanie tożsamości europejskiej tworzonej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny
Dzieci poprzez wiersze piosenki, opowiadania ,legendy poznały znaczenie barw narodowych i godła państwowego, skąd wzięła się nazwa stolicy Polski.Na zajęciach plastycznych wykonały flagę narodową, zaśpiewały hymn.

Jestem Polakiem i Europejczykiem-2