Bezpieczny przedszkolak

W ciągu ostatnich dni przedszkolaki zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Utrwaliły znajomość sygnalizacji świetlnej, niektórych znaków drogowych w pobliżu przedszkola a także numerów alarmowych. Podczas rozmów, zabaw ruchowych i innych sytuacji edukacyjnych dzieci mogły wykazać się wiedzą, umiejętnościami oraz poszerzyć swoje zainteresowania zasadami ruchu drogowego. W czwartek mieliśmy specjalnych gości – policjantów . Celem spotkania było przybliżenie zawodu policjanta,poznanie pracy i wykonywanych przez niego czynności, narzędzi do pracy oraz charakterystycznych cech ubióru. Miłe spotkanie wzbudziło zaufanie do policjanta jako osoby która czuwa nad bezpieczeństwem,pomaga w chwilach zagrożenia i niebezpieczeństw.
Bardzo dziękujemy tacie Nikusia i Lusi za tą cenną lekcje bezpieczeństwa. Od razu było widać że w grupie też znajdują się przyszli funkcjonariusze policji.

Bezpieczny przedszkolak