e -Twinning

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole uczestniczy w europejskim programie edukacyjnym  e-Twinning, który jest częścią unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej. Jest on współfinansowany przez Erasmus+, Europejski program dla Edukacji, Szkoleń, Młodzieży i Sportu.

W ramach e-Twinning jesteśmy zaangażowani w prace nad projektem “Natural Pharmacy” ( Apteka Naturalna).  Przyroda wokół nas kryje w sobie wiele tajemnic i skarbów. Dostarcza ona dzieciom wielu bodźców do odkrywania i poszerzania wiedzy o świecie. We wspomnianym  projekcie skupiamy się na rozwijaniu  wrażliwości dzieci na piękno natury i na jej wyjątkowość oraz na wzmocnieniu relacji z naturą. Poprzez empiryczną naukę i gry pobudzamy ciekawość dzieci w odkrywaniu i poznawaniu przyrody w bezpośrednim sąsiedztwie . Przedszkolaki  uczą się odkrywać przyrodę poprzez przeżycia, emocje, uczucia oraz  ukazywać ją za pomocą artystycznej ekspresji. Ponadto budują swoją ekologiczną świadomość, uczą się o jej dobroczynnym wpływie na ludzki organizm.

Dzięki współpracy z placówkami m.in. w Czechach, na Słowacji, w Turcji, Hiszpanii, Słowenii, Grecji, Estonii możemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem, możemy wspólnie odkrywać niepowtarzalne piękno naszej planety.

Natural Pharmacy – cele projektu

 • Zdobywanie nowych doświadczeń w bezpośrednim kontakcie z naturą
 • Uświadamianie dzieciom naturalnych skarbów małego świata, w którym dorastają
 • Wzmacnianie więzi między dziećmi a naturą
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
 • Wspieranie ciekawość dzieci jako czynnika motywującego do odkrywania, poznawania, badań, eksperymentowania
 • Doświadczanie radości ze wspólnych badań i pracy nad zadanym tematem
 • Zachęcanie do samodzielności i inicjatywy dzieci w procesie edukacyjnym
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia
 • Zdobywanie świadomości i wiedzy z zakresu środowiska,
 • Nabywanie doświadczenia i podstawowych umiejętności w posługiwaniu się prostymi narzędziami ICT

Spodziewane rezultaty :

 • Otwarte doświadczenie świata żywego – dzieci spędzą więcej czasu w naturalnym środowisku, zdobędą nowe doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z naturą.
 • Tworzenie ogrodu z rośliną leczniczą – / uprawa ziół w doniczkach na parapetach.
 • Podnoszenie świadomości tego, jak zioła / przyprawy wpływają na nasze codzienne życie.
 • Doskonalenie umiejętności – wyszukiwanie informacji w encyklopediach i Internecie, z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdolności manualnych, zdolności motorycznych, kreatywności i wyczucia artystycznego.
 • Współpraca i zabawa
 • Doskonalenie komunikacji

Przydatne linki :

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

https://etwinning.pl/