Dzień jeża

W czwartek 16 listopada obchodziliśmy w naszej grupie dzień jeża, była to okazja by uświadomić dzieciom jaką rolę pełnią jeże w środowisku, co im zagraża i jak możemy je chronić. Dzieci poznały wiele ciekawostek na temat tych ssaków, to czym się żywią i jak zachowują się w sytuacji zagrożenia. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały jeże z wykorzystaniem jesiennych kolorowych liści, które zaprezentowane zostały na naszej wystawie

Dzień jeża-2