Wpisy

21Kwi2021

Regulamin konkursu:

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolnej pracy plastycznej przy użyciu figur geometrycznych oraz liczb.
 2. Cele konkursu:
 • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne,
 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej,
 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
 • Wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,
 • Kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia,
 1. Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu
 3. Pilata1

32-600 Oświęcim

Koordynator konkursu: Barbara Augustyniak

 1. Technika wykonania prac: dowolna
 2. Format prac dowolny.
 3. Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę plastyczną. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie, ( przez dzieci, przy niewielkim udziale rodziców czy rodzeństwa) .
  Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu do 15 maja 2021 roku.

Dodatkowe informacje:

Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, technika wykonania, staranność i estetyka,  wkład pracy, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych form plastycznych.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac –  laureatów konkursu i przyzna
I, II, III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

Uwagi:
1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 1. Prace konkursowe będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.
  Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

WZÓR METRYCZKI

 IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

 

WIEK i GRUPA:

 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń przyjmuję postanowienia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z udziałem w konkursie matematyczno – plastycznym pt. ”Matematyczna ekotorba” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu.

PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

…………………………………………….

 

 

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

 

 

21Kwi2021

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

20Kwi2021

Dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu, Wspaniałym Darczyńcom,
którzy przyłączyli  się do świątecznego pomagania i okazali swoje serce podopiecznym tyskiej  Fundacji Świetlikowo.

7Kwi2021

Dziękujemy wszystkim Przedszkolakom  za wspólną zabawę w domu oraz za informacje zwrotne w formie zdjęć. Szczególnie dziękujemy Wam Drodzy Rodzice za wspieranie naszych działań w czasie zdalnego nauczania, za kontakty z nauczycielkami, informacje zwrotne, przesyłane zdjęcia. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja wkrótce się skończy i wszyscy wrócimy do normalności. Pozdrawiamy wszystkie dzieci i ich rodziców bardzo gorąco.

Oto jak się bawiły przedszkolaki:

Zdalne naucznie
3Kwi2021

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań

w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego “Alleluja”

3Kwi2021

2 kwietnia na całym świeci obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W tym dniu dzieci w naszym przedszkolu zapoznały się  z pojęciem „autyzm”, charakterystycznymi cechami jakie występują u osób z tym zaburzeniem oraz rozbudzaliśmy tolerancję wobec rówieśników, którzy inaczej rozwijają się i dostrzegają świat. Charakterystycznym motywem obchodzonego dnia był kolor niebieski i logo niebieskiej żarówki. Dzieci próbowały sprostać sytuacjom w których zmysły są “zaburzone” i dostrzec jak odbierają świat i otaczającą rzeczywistość osoby z autyzmem. Na koniec wspólnie wykonaliśmy plakat zdobiony niebieskimi sercami.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
27Mar2021

Ostatnie dni przed nadejściem kalendarzowej wiosny były w naszej grupie czasem poszukiwania i poznawania jej zwiastunów. Dzieci wypowiadały się na temat znaczenia słowa zwiastun, na temat treści utworów literackich oraz zaobserwowanych śladów wiosny.

Wiosna coraz bliżej, więc w naszym przedszkolu rozbrzmiewały już wiosenne rytmy, pojawiły się kolorowe dekoracje i wiosenne prace plastyczne. Wiosna niesie ze sobą mnóstwo radości, zatem czekamy z niecierpliwością na ciepłe, wiosenne dni…

Wiosna tuż tuż....

 

27Mar2021

W tym tygodniu dzieci poznały zwyczaj robienia Marzanny, na pożegnanie zimy. Poznały zmiany zachodzące w otaczającym nas środowisku przyrodniczym.
Po przygotowaniu Marzanny, przedszkolaki gromadziły się w ogrodzie, aby zobaczyć i przywitać Panią Wiosnę. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą oraz licznymi konkursami grup.

Przywitanie wiosny
26Mar2021

23 marca nasze przedszkolaki uroczyście powitały wiosnę i teraz wszystko co robimy związane jest z wiosna nasze zajęcia, zabawy ,tańce…i super bo bardzo to lubimy.

wiosna