Ostatni tydzień rozpoczęliśmy od świętowania Dnia Życzliwość. Mieliśmy również okazję rozpoznawać i nazywać swoje emocje, doskonalić umiejętność wyrażania ruchem emocji oraz poznawaliśmy różne sposobów radzenia sobie ze złością w akceptowalny sposób.

Nasze emocje