Mass media

W ostatnich dniach dyskutowaliśmy na temat Internetu, opowiadaliśmy do czego jest potrzebny Internet i czy jest bezpieczny. Określaliśmy, do czego służą radio, telewizja, gazeta. Wzięliśmy udział w burzy mózgów na temat telewizji oraz stworzyliśmy, podczas pracy w grupach, grafikę do własnej gry komputerowej. Mieliśmy również okazję omówić wygląd i części składowe gazet a także wykorzystaliśmy gazety do zabaw matematycznych oraz do ćwiczenia orientacji w przestrzeni.

Masz media

No Images found.