1%

Po raz kolejny nadszedł czas dokonywania rozliczeń podatku. Wspierając akcję 1% prosimy o osobiste zaangażowanie się oraz zachęcenie rodziny, znajomych do przekazania 1% podatku na nasze przedszkole.

Zebrane w ten sposób pieniądze umożliwiają nam podnoszenie jakości funkcjonowania placówki poprzez doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Za przekazane fundusze w ubiegłym roku – 804,51 zł – zakupiliśmy 3 komplety naciskanych dzwonków diatonicznych. Dzięki nim przedszkolaki będą mogły koncertować z radością wygrywając proste i znane melodie.

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i liczymy bardzo na Państwa życzliwość również w tym roku.

WYPEŁNIAJĄC PIT – 36, PIT – 37 LUB PIT – 38 PROSZĘ WPISAĆ NAZWĘ:

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE “MAŁOPOLSKA”

NUMER KRS: 0000052078                           CEL: Miejskie Przedszkole Nr 16 Oświęcim